Pust

Ta kontroll på pusten - ta kontroll over livet

Det å puste er livsviktig, hvis vi ikke puster dør vi.                                         Men betyr det noe hvordan vi puster?

Pusten er den nærmeste veien inn til det autonome nervesystemet vårt. Styrer vi pusten vår, kan vi påvirke vår psykiske og emosjonelle tilstand og mange av de autonome funksjonene i kroppen. Når vi endrer pustemønster kan vi bedre immunforsvaret, påvirke smertetilstander i kroppen, produsere mer energi, gi mer oksygen til cellene, påvirke metabolismen og fettforbrenningen, balansere nervesystemet, senke blodtrykket og hjerterytmen, bedre kroppsholdningen, bedre rygg og nakkesmerter og mye mer.

Åndedraget er også veien inn i bevissthet. Et eneste rolig pust kan gi oss kontakt med vårt indre og gi oss en dypere balanse. Ved å følge inn og utpust oppmerksomt blir det lettere å være i øyeblikket.

Hvis vi er født friske puster vi helt optimalt fra vårt første åndetak. 

Kroppen vet hvordan den skal puste. Hendelser og stress i livet kan hindre den frie pusten fordi livet setter seg i kroppen, muskler spenner seg og vi blir stive, får smerter og får nedsatt helse. Det blir ofte en ond sirkel, jo dårligere vi puster jo mer spenner kroppen seg, jo mer kroppen spenner seg, jo dårligere puster vi.

Heldigvis kan vi snu denne sirkelen. I Kjerstins Pusterom kan du komme tilbake i flyt og bygge opp helsen i din egen takt.